Які є рівні англійської мови (знання рівнів а1, а2 тощо)

Рівні англійської мови, уроки іноземних мов з нуля, будь-якого рівня та для початківців, курси з англійської, української, польської, французької та німецької, заняття з репетитором, в групах, для дітей та дорослих, весь спектр послуг в школах та методом онлайн, Повітрофлотський проспект, Космонавтів, Лобановського, Чоколівка, Солом’янка, Антонова, Севастопольська площа, Шулявка, Єреванська, Вокзальна, Караваєві Дачі та в інших мікрорайонах Києва, підготовка до IELTS та TOEFL, ЗНО, ЄВІ.

У статті розглянемо, які є рівні англійської мови (пізнання рівнів а1 а2…), англійська мова рівні для початківців – молодших та старших вікових категорій на початковому етапі, рівні англійської мови для дітей та дорослих з освоєнням середнього ступеню підготовки, англійська мова рівні для вище середнього та досконалого ступенів підготовки, англійська мова рівні – буквено-цифрове позначення та діаграма складності освоєння рівнів.

У репетиторській школі англійської та інших іноземних мов Е‑Ленд Скул Солом’янського району Києва використовується вказаний розподіл. Розглянемо його детальніше.

Рівні для початківців – молодших та старших вікових категорій на початковому етапі

Рівні англійської мови для початківців курси англійської французької німецької польської українськоїВ цьому розділі представлено поняття щодо рівнів англійської мови для молодших та старших вікових категорій, починаючи від молодшої (молодший шкільний вік) та старшої (без обмежень) на початковому етапі вивчення англійської мови.

Але спочатку давайте розглянемо, які взагалі бувають рівні англійської мови

Отож, існують такі рівні англійської мови: початковий (Beginner), елементарний (Elementay), нижче середнього (Pre-Intermediate), середній (Intermediate), вищий середнього (Upper Intermediate), просунутий (Advanced) та  останній рівень, який визначається вільним володінням мови (Mastery).

Розберемо коротко про кожен по черзі усі рівні англійської мови,а саме що в кожному рівні вивчається, який необхідний граматичний та лексичний мінімум, що потрібно знати для володіння відповідним рівнем; мовні теми, на які потрібно вміти спілкуватися і подібне.

Тож перший початковий рівень або Beginner

На даному етапі вивчення мови учень або студент починає з того, що вивчає елементарні правила читання, фонетику, прості розмовні вирази. З розмовних тем вивчаються такі, як знайомство, тобто учень має вміти розказати про себе, завести розмову, задавати елементарні запитання при знайомстві зі своїм співбесідником, також він має знати необхідну лексику з даної теми; розказати про свою родину і так далі.

Не менш важливим є також вивчення діалогів, як, наприклад, у кафе, в аеропорту, в магазині. Тут студент має знати певний ряд запитань, які він буде задавати в тій, чи тій установі, щоб його зрозуміли, а також, щоб отримати, те що йому необхідно, могти сприймати мовлення співбесідника на слух і розуміти, що йому відповідають.

Серед можливих граматичних тем варто зазначити вивчення дієслова «бути» в теперішньому та минулому часах; модального дієслова «могти», таких слів, як some/any, а також минулого часу. Учень буде використовувати необхідні граматичні конструкції, щоб описувати свій минулий досвід, могти розказати, де він був і що робив там.

Після закінчення цього рівня також вивчаються такі теми, як робота. Це в подальшому також допоможе тим людям, які працюють у сфері бізнесу, і яким потрібна безпосередньо ділова англійська мова тощо.

Елементарний рівень або Elementary

Цей рівень не є значно складнішим від початкового, проте вже спостерігаються деякі нові складніші граматичні конструкції, лексика та розмовні теми. Тож серед таких тем варто зазначити наступні: їжа, похід до лікаря, мій досвід та емоції та багато інших.

Ці теми носять практичніший характер для подальшого їх вживання у живому спілкуванні, корисним тут буде також вивчення діалогів. Учень має насамперед не лише висловлювати свою думку, але й в даному контексті розуміти, що йому кажуть, могти підтримати розмову зі своїм співбесідником і т. д.

Щодо граматики, то тут будуть вивчатися прості теперішні та минулі часи, елементарні граматичні конструкції, такі, як There is/there are, I’m going to, have/has got  і подібні.

Після закінчення цього рівня учень має вільно висловлюватися на дані теми, вільно користуватися граматикою даного рівня та могти вже розуміти нескладні висловлювання живого мовлення  на слух.

В розділі ми розглянули, які бувають рівні англійської мови а також які можливості є у дітей та дорослих на початковому вивченні англійської мови, зокрема можливість досягнути базового та елементарного рівня (Beginner та Elementary відповідно).

В наступному розділі представлено вищі рівні англійської мови для освоєння середнього ступеню підготовки

Рівні для дітей та дорослих з освоєнням середнього ступеню підготовки

В цьому розділі перейдемо до складніших рівнів англійської мови для тих, хто вже освоїли ази англійської і готові покоряти наступні щаблі знань англійської.

Наступним рівнем після Beginner і Elementary є рівень, так званий, Pre-Intermediate тобто, нижче середнього

Рівень нижче середнього або Pre-Intermediate

школа онлайн Київ заняття репетитор групі дітей дорослих уроки початківців з нуля ЗНОНа даному рівнів вивчаються вже складніші граматичні конструкції такі, як: підрядні речення, злічувальні та незлічувальні іменники, ступені порівняння прикметників, артиклі, теперішній доконаний час, непряма мова. До того ж вивчаються деякі модальні дієслова; щодо часів тут варто зазначити, що більше уваги приділяється теперішнім та минулим часам але також вивчається і прості майбутні часи.

Якщо ж говорити про розмовні теми то на даному етапі і після закінчення цього рівня, учень має володіти наступними темами: “Злочин та покарання”, “Мій улюблений фільм”, “Дика природа”, “Мої таланти та мрії” тощо. Варто зазначити, що теми стають абстрактнішими і вже не обходиться простим вивченням сталих виразів, чи якихось діалогів, тут потрібно вже розуміти загальніші поняття, а також вміти висловлювати безпосередньо свою особисту думку на ту чи іншу тему.

Після закінчення середнього рівня учень переходить на так званий Intermediate рівень.

Середній рівень або Intermediate

Середній рівень Intermediate буде  відрізнятися від pre-intermediate насамперед складнішою граматикою та лексикою, яку учень буде вивчати на даному етапі.

Тож серед граматичних тем варто зазначити наступні: майбутній час; якщо на попередніх рівнях він вивчався на рівні елементарних граматичних конструкцій, то тут учень вчиться кільком майбутній часам. Те саме стосується і модальних дієслів, тут також додаються вже складніші, які мають різні функції; учень починає вивчати умовний спосіб, артиклі та непряму мову.

Що ж стосується розмовних тем, то теми даного рівня будуть відрізнятися насамперед складнішою лексикою. Наприклад, такі теми, як “Закон та мої права”, “Працевлаштування та професія”, “Особистість”, “Питання расової спорідненості” та інші.

Знову бачимо, що теми є в своїй більшості абстрактними, що і вимагає знань відповідної лексики, як уже зазначалося.

В розділі ми розглянули тему “Рівні англійської мови для дітей та дорослих з освоєнням середнього ступеню підготовки” та побачили специфіку рівнів підготовки Pre-Intermediate та Intermediate

В наступному розділі представимо тему “Англійська мова рівні для вище середнього та досконалого ступеня підготовки” та розглянемо рівні Upper Intermediate, Advanced та Mastery.

Рівні для вище середнього та досконалого ступенів підготовки

іноземна мова Солом'янка Чоколівка школярів метод ЄВІ початковий рівень вивчитиЦей розділ присвячений темі “Англійська мова рівні для вище середнього та досконалого ступеня підготовки” в якій ми представимо самі високі рівні англійської мови.

Наступним рівнем буде рівень так званий вище середнього: Upper Intermediate.

Рівень вище середнього або Upper Intermediate

Після закінчення цього рівня студенти будуть вміти вільно спілкуватися мовою, також можна спробувати вже здавати іноземні екзамени, а саме рівня B2 (див розділ “Англійська мова рівні – буквено-цифрове позначення”, такі як FCE (англ. First Certificate in English, в перекладі звучить як Перший Кембриджський сертифікат).

Тож, які теми будуть вивчатися на цьому рівні?  Найперше це теми культурологічного характеру, про країну, її культуру і подібне; наступною є тема мас-медіа, новини в світі, глобальні проблеми, також технології майбутнього і подібні.

Ці теми відрізняються складнішими лексичним та граматичними конструкціями. Знову ж таки є абстрактнішими, отже для цього потрібно мати певне уявлення про дані поняття, володіти відповідною лексикою і звичайно вміти виражати свою думку на дану тему.

На даному етапі студенти вже мають розуміти газетну лексику, яка в свою чергу є доволі специфічною.

І знову ж таки, якщо говорити про сприйняття мовлення на слух, то записи є вже складнішим в плані того, що темп мовлення стає швидшим. Що стосується письма, то учні повинні вміти виражати не просто свою думку, чи писати якісь листи, як це було на попередніх рівнях, тут вони вже мають вчитися діловому мовленню, написанню офіційних листів та необхідних лексичних конструкцій, які використовуються при діловому спілкуванні.

Даний рівень звичайно не закінчується тільки цими темами. Як уже зазначалося, граматика є складнішою, а саме серед таких граматичних тем варто зазначити: прямі та непрямі запитання, пасивний стан, розповідні підрядні речення, умовний спосіб (всі його типи) форми інфінітиву та герундію, а також дієприкметники.

Наступний і останній рівень володіння англійською – Advanced, тобто досконалий.

Досконалий рівень або Advanced

А це означає, що студенти, які вже оволоділи цим рівнем мають досконало володіти мовою.  Зазвичай вивченням цього рівня займаються безпосередньо ті, кому потрібна здача міжнародних іспитів;  але і не тільки.

Є багато таких, які просто вивчають мову для себе та прагнуть знати більше, удосконалюватися в ній.  Тож давайте розглянемо, що ми будемо вивчати на даному етапі.

По своїй суті, особливо, що стосується граматики та лексики, рівень Advanced не дуже буде відрізнятися від Upper-Intermediate, проте не все так просто. Якщо ми подивимося на лексику, то помітимо все ж такі значні зміни.

підготовка Шулявка Вокзальна IELTS TOEFL місяці 2022 вивчити скайп зум самостійноРівень Advanced не є завершальним, адже після нього іде ще рівень Proficiency, проте вважається, що ті, хто вже володіють рівними Advanced, знають мову досконало.

Тож, як уже зазначалося, найбільшою складністю буде вивчення лексики, а саме різних лексичних конструкцій та виразів. Людина, яка володіє рівнем Advanced має абсолютно вільно спілкуватися англійською, вільно виражати свою думку, а також розуміти мовлення іноземців або автентичні аудіотексти, тобто живу мову.

До даного рівня відноситься також вміння розуміти і сприймати газетні тексти, тексти журналів, чи  мас-медіа.  Щодо граматики, то можна сказати, що на цьому рівні, це таке певне узагальнення, ніби перевірка учня, чи він гарно засвоїв попередні рівні.

В розділі розглянуто тему “Англійська мова рівні для вище середнього та досконалого ступеня підготовки” в якій ми представимо самі високі рівні англійської мови. Ми побачили, які саме вимоги потрібні для освоєння рівнів Upper Intermediate та Advanced

У наступному розділі розглянемо тему “Англійська мова рівні – буквено-цифрове позначення і діаграма складності освоєння рівнів англійської мови” в якій представлено міжнародну систему позначення рівнів англійської мови а також діаграму складності їх освоєння.

Буквено-цифрове позначення та діаграма складності освоєння рівнів англійської мови

У цьому розділі розглянемо тему “Англійська мова рівні – буквено-цифрове позначення і діаграма складності освоєння рівнів англійської мови” в якій представимо схему позначення рівнів, а також для візуального представлення – діаграму складності освоєння рівнів англійської мови.

У репетиторській школі за спрямуваннями курси та онлайн уроки вивчення англійської та інших іноземних мови Е‑Ленд Скул Солом’янського району Києва викладачі використовують міжнародну систему буквено-цифрового позначення рівнів англійської мови.

A – рівень англійської – елементарне володіння (Basic User):

A1 – рівень англійської – рівень виживання (Survival Level – Beginner і Elementary)

A2 – рівень англійської – предпороговий рівень (Waystage – Pre-Intermediate)

B – рівень англійської – самостійне володіння (Independent User):

B1 – рівень англійської – граничний рівень (Threshold – Intermediate)

B2 – рівень англійської – граничний просунутий рівень (Vantage – Upper-Intermediate)

C – рівень англійської – вільне володіння (Proficient User):

C1 – рівень англійської – рівень професійного володіння (Effective Operational Proficiency – Advanced)

C2 – рівень англійської – Рівень володіння досконало (Mastery – Proficiency)

Рівні англійської мови - буквено-цифрове позначення та діаграма складності освоєння рівнів англійської мовиПочинати вчити ту чи іншу мову по початку здається дуже складним. Але в процесі навчання стає щораз  простіше і навички уже приходять все швидше. І ті моменти які, на початку здавалися абсолютно недосяжні з часом піддаються і здаються досить елементарними.

Для того щоб зрозуміти, наскільки складно буде з вивченням кожного з рівнів, можна уявити собі умовну діаграму. Звичайно, вивчення іноземних мов – досить індивідуальне, як і будь-чого іншого, оскільки кожен учень володіє різними здібностями. Але тим не менше, спостерігаючи за процесом вивчення – освоєння рівнів за складністю вишикувалися у вигляді діаграми про яку йде мова.

Діаграма ця – у вигляді людської руки. Кожен палець – це вершина, яку потрібно підкорити для освоєння того чи іншого рівня вивчення англійської мови.

Як ми бачимо з малюнка, перші два рівні найскладніші і вимагають більше всього часу для їх вивчення. Наступні рівні – простіше піддаються вивченню. Ну а останні – складність вже йде на спад, оскільки на Вас вже працюють знання, набуті за рахунок попередніх рівнів.

Це зовсім не означає, що останні рівні не будуть вимагати часу на їх освоєння. Але часу буде йти вже набагато менше, як і прикладених зусиль.

Для Вас завжди відкрита полілінгвальна школа Е‑Ленд Скул по вивченню англійської та інших іноземних мов для дітей та дорослих, методом занять онлайн та в школах, в Солом’янському та в інших районах Києва, біля Єреванської, вулиці Антонова, Повітрофлотського проспекту, Караваєвих Дач, Лобановського, Чоколівки, неподалік від станцій метро Вокзальна та Шулявська, на площі Космонавтів та Севастопольській, з уроками та репетиторськими курсами, досвідченими та початківцями.

(січень місяць, 2022 року)

Надішліть заявку на безкоштовне пробне заняття зараз.

 

  Часті запитання:

✎ Що пропонує школа Е‑Ленд Скул на репетиторських курсах англійської?

Розпочавши навчання на курсах англійської в полілінгвальній школі Е‑Ленд Скул, Ви можете обрати для себе найзручнішу програму будь-якого ступеня інтенсивності, зручної форми та локації навчання, зокрема: онлайн, заняття з репетитором або в школі.

✎ Чи потрібен мені пробний урок?

Пробний урок має кілька переваг. Ви можете оцінити свої сили, а також оцінити якість викладання. Крім цього, викладач оцінює рівень Ваших знань для того, щоб якомога ефективніше для Вас почати навчання.

✎ Яку форму навчання краще обрати: в групі, чи індивідуально з репетитором?

Залежно від поставленої мети. Кожна з форм навчання має свої переваги. Зокрема, навчання в групі має дещо кращий стимул до засвоєння матеріалу, тоді як на індивідуальних заняттях викладач має кращу можливість підібрати індивідуальний підхід та методику до кожного студента.

✎ Чи можу я за дуже короткий строк досконало вивчити англійську мову?

Все залежить від прикладених Вами зусиль. Викладачі полілінгвальної школи Е‑Ленд Скул завдяки своїй компетенції та професіоналізму створюють максимально сприятливе середовище для максимально швидкого засвоєння матеріалу. Також для пришвидшення навчання можна застосовувати будь-які форми навчання, в тому числі метод онлайн.

✎ Як можна покращити свою розмовну англійську мову?

В полілінгвальній школі Е‑Ленд Скул працює спеціальна програма «Розвиток навичок розмовної мови», яка відразу включена у базову підготовку на високому рівні. За потреби студент має можливість за рахунок зменшення навантаження в інших напрямках, робити ще більший акцент в напрямку розмовної мови.

 

 Найкраща практика

Слухайте пісні на іноземних сайтах та намагайтеся зрозуміти їх сенс:
 • Pitchfork.com – музика. – Найцікавіші та найважливіші нові альбоми, що виходять сьогодні.
 • Last.fm – музика. – Досліджуйте найкращу музику на основі Ваших Scrobbles.
 • Tidal.com – музика. – Підвищуйте якість звуку завдяки нашим аудіо без втрат. Ніяких компромісів. Просто чистий звук.
 • Audiojungle.net – музика. – Безкоштовна музика та аудіодоріжки від $1.
 • Premiumbeat.com – музика. – Розкажіть свою унікальну історію за допомогою унікального саундтреку.
Переглядайте якомога більше фільмів іноземною мовою:
 • Allmovie.com – фільми. – AllMovie надає вичерпну інформацію про фільми, включаючи огляди, рейтинги та біографії.
 • Imdb.com – фільми. – IMDb є найпопулярнішим і найавторитетнішим джерелом у світі фільмів, телепередач та оглядів найновіших фільмів і серіалів.
 • Themoviedb.org – фільми. – Ласкаво просимо. Мільйони фільмів, телешоу та людей, які потрібно відкрити. Досліджуйте зараз.
 • Metacritic.com – фільми. – Metacritic об’єднує музику, ігри, телевізійні та кінорецензії від провідних критиків.
 • Discovery.com – телевізійна мережа. – Дивіться улюблені шоу Discovery Channel про науку, технології, природу тощо на Discovery.com.
Відвідуйте сайти носіїв іноземної мови без застосовання перекладача:
 • Nydailynews.com – новини. – Актуальні новини, світові новини, американські та місцеві новини.
 • Nytimes.com – газета. – Живі новини, розслідування, думки, фотографії та відео журналістів The New York Times з більш ніж 150 країн світу.
 • Indiatimes.com – газета. – Популярні новини про спосіб життя, культуру, стосунки індійців, їжу, подорожі, розваги, новини та новини нових технологій – Indiatimes.com.
 • Yummly.com – кулінарні рецепти. – Розумний кулінар, який дізнається, що вам подобається, і налаштовує досвід відповідно до ваших особистих смаків, потреб у харчуванні, рівня навичок тощо.
 • Vaticannews.va – релігія. – Відвідайте Vatican News, щоб отримати всі останні новини про Папу Франциска, Святий Престол і Церкву у світі.

    Відкрити повний список

5/5 - (2 votes)